Infra in de kijker

Van Cercle Brugge tot Wevelgem

We zijn met z’n allen op onze eigen manier bezig met het verbeteren van onze leefwereld. Waar we als studiebureau onze lokale verankering en terreinkennis als troef beschouwen, proberen we ook creatieve uitdagingen te zoeken in een ruimer bouwteam om zo een nuttige bijdrage in de verwezenlijking van een blauwgroene infra te leveren. Wij zijn trots dat we mochten meewerken aan het nieuwe trainingscomplex van Cercle Brugge en de ontharding van de scholencampus in het centrum van Wevelgem. Daarnaast zoeken wij mee naar een oplossing om met een minimum aan ingrepen (en kostprijs) een maximum aan efficiëntie te behalen bij afkoppelingsprojecten. Dat ‘groot’ mocht de afkoppelingsdeskundige ook letterlijk nemen met de bedrijfssite van de Beaulieu International Group van meer dan 30 ha in Wielsbeke.

Trainingscomplex Cercle Brugge

BLAF architecten en Infrabureau Demey werkten samen om een volledig nieuw trainingscentrum voor eerste klasse-voetbalvereniging Cercle Brugge te ontwerpen. Op de huidige oefenvelden is immers het nieuwe stadion van buur Club Brugge ingepland, wat maakt dat Cercle op zoek moest naar een andere locatie.
De communicatie met de technisch verantwoordelijke van moederclub AS Monaco en hun adviserende “greenkeepers” verliep volledig in het Engels. Het inplanten van de “pitches” kende al bij al een vlot verloop, maar het overbrengen van de ingewikkelde Vlaamse watertoetsregels vereiste toch nu en dan het gebruik van Google Translate. Wist u overigens dat een kunstgrasveld volledig als een verharding beschouwd moet worden? Gelukkig was daar onze Engelstalig opgeleide projectingenieur Kamran om alles in goede banen te leiden.
Op de sportsite Gulden Kamer wordt in de noordoostelijke hoek een zone gereserveerd voor 3 nieuwe hybride velden en 2 kunstgrasvelden, die gebruikt zullen worden voor de wedstrijden van de jeugd en de Cercle Ladies en als trainingsvelden voor de 1° ploeg. Qua inplanting van het trainingscentrumgebouw rezen er problemen betreffende de juiste bestemming van het RUP en daarvoor is er op ons advies een projectvergadering georganiseerd om een gemotiveerde afwijking te bekomen. Na 6 maanden intense studie met veel overleg hebben wij net vóór het bouwverlof 2023 de vergunningsaanvraag succesvol ingediend. In afwachting van het afleveren van de omgevingsvergunning, zijn wij al gestart met de voorbereiding van het uitvoeringsbestek.

Ontharding scholencampus Wevelgem

In 2020 haalden we samen met Studio Basta de studieopdracht van de ontharding van de Deken Jonckheerestraat in Wevelgem binnen. We zijn fier dat we zo’n actueel klimaatrobuust project mee mogen helpen realiseren !
Gelet op de verkregen subsidies, was er een strikte planning te volgen om via participatie in 1 jaar tijd een draagvlak te vinden voor een revolutionaire opbraak van de ontsluitingsweg van meerdere school- en jeugdverenigingsgebouwen. Helaas veroorzaakte Corona een moeilijke besluitvorming van de partners en hebben we er toch 2 jaar over gedaan. Onlangs ontving de gemeente de “Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2023”, waarbij publieke opdrachtgevers met een voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing worden bekroond.
We creëren een groenere buurt waarbij de zwakke weggebruiker centraal staat en een open campus ruimte biedt voor recreatie en ontmoeten. Er wordt ingezet op biodiversiteit en meer ruimte voor natuur en via de wadi's sijpelt het regenwater rechtstreeks in de grond. Naast de blauwgroene infra is er ook een BEO-veld voorzien op de vrijgekomen zone, die zal zorgen voor hernieuwbare energie. Dat maakt dit project zeker uniek en veelbelovend voor de toekomst. We zijn trots dat onze projectleider Evelien, die als Wevelgemse zelf heeft schoolgelopen op de campus, samen met haar team een serieuze “steen” heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit project en het behalen van de erkenning voor het gemeentebestuur. De werken zijn momenteel in uitvoering en worden normaal in het najaar afgerond.

Afkoppelen industriële site Beaulieu Wielsbeke

De beleidskeuzes over gescheiden riolering zijn niet nieuw, maar zonder dwingende hand die hen voor het blok zet is de animo om op eigen initiatief aan te slag te gaan vaak beperkt bij bedrijven, omdat het over complexe en mogelijk ook dure ingrepen gaat. Evenwel heeft de overheid een stok achter de deur: de milieuvergunning. De vernieuwingsfrequentie hiervan is een stuk hoger dan de ‘sloop-en-herbouw’-frequentie, waardoor bedrijven alsnog aan de slag moeten. Omdat de bedrijven zelf vaak de kennis, tools en expertise missen om hun systeem correct te inventariseren of een economisch/ecologisch optimale oplossing te vinden, worden wij mee ingeschakeld.
Voor de industrie is de noodzakelijke scheiding van het regenwater afkomstig van de dak- en straatoppervlaktes enerzijds en het afvalwater van de in de gebouwen verspreide sanitaire blokken anderzijds een hele uitdaging. Het vraagt veel creativiteit om zo’n eenvoudig principe van afkoppeling om te zetten in de praktijk op dergelijke grote sites. Hierbij is het nodig dat er eerst een gedetailleerde inventarisatie gebeurt van het interne rioleringsstelsel om de juiste regenwater- en afvalwaterstromen te kennen. Naast de opmeting van de putdieptes en diameters van de buizen, wordt ook gebruik gemaakt van rooktechniek, gekleurd water en een mini-camera om de juiste tracés te bepalen. Op de site Beaulieu in Wielsbeke (30 ha) heeft onze projectleider Gregory onlangs zo’n studie uitgevoerd. Het was niet mogelijk om de sanitaire blokken op een gravitaire wijze met elkaar te verbinden, dus werd een netwerk van pompen en persleidingen naast en op de gevelmuren uitgewerkt, zodat opbraak van de gewapende betonvloeren vermeden kon worden. Uiteindelijk werd door ons studiebureau een voorstel uitgewerkt dat ook financieel haalbaar bleek. De werken worden in het najaar uitgevoerd.

Andere grootschalige sites

Andere grootschalige sites waar een afkoppelingsplan in opmaak is of al is uitgewerkt :

  • Site Vanheede Rumbeke (Roeselare)
  • Site Vanden Avenne (Wielsbeke)
  • Site Maselis (Roeselare)
  • School Klein Seminarie (Roeselare)
  • School Sint-Idesbald (Roeselare)
15 november 2023

Over ons

INFRAbureau Demey

Ons studiebureau heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van hoogwaardige INFRAprojectdossiers en creatieve oplossingen voor diverse INFRAstudies binnen een straal van 40 km rondom ons kantoor in Roeselare. We werken nauw samen met landschapsarchitecten voor publieke ruimteontwerpen en met architectenbureaus voor moderne bouwprojecten. Ons dynamische team staat voor proactieve samenwerking met opdrachtgevers en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, boordevol nieuwe mogelijkheden en succesverhalen.