Infranieuws

Onze aanpak van de bemalingsrichtlijnen

Met de regelmaat van de klok (en de laatste tijd iets te snel om te kunnen volgen), krijgen we als studiebureau bijkomende regelgeving op ons bord. Het is niet evident om direct alle antwoorden te kennen en het vergt tijd om er een efficiënte werkmethode aan te koppelen.

Vorig jaar was dat ongetwijfeld de plotse, strikte toepassing van de bemalingsrichtlijnen. In het verleden behoorde enkel een snelle berekening van de dagdebieten en een evaluatie van de differentiële zettingen die de bemaling teweegbrengt tot de taak van het studiebureau, terwijl de aannemer steeds de vergunning en de fasering voor zijn rekening nam.

In 2021 werd de bemalingsberekening in opdracht van de VMM op een gestructureerde wijze met de juiste rekenformules en randvoorwaarden uitgewerkt zodat een juister dagdebiet in de uitvoeringsfase kan voorspeld worden. Met de vaststelling dat PFAS in het grondwater zeer problematisch is voor bemalingen moet ook de milieu-impact op voorhand gescreend worden. Daardoor is de bemalingsstudie en vergunningsaanvraag op korte tijd volledig toevertrouwd aan de ontwerper van het INFRAproject om vertraging tijdens de werken te vermijden. Intussen hebben we bij Infrabureau Demey een ervaren team samengesteld met externe bodemsanerings- en milieudeskundigen in de discipline water om dit complex verhaal aan te pakken. Wij vragen wel begrip van de opdrachtgevers omdat zo’n bemalingsstudie anno 2023 veel studiewerk vergt willen we de kost van dure maatregelen tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperken.

15 november 2023

Over ons

INFRAbureau Demey

Ons studiebureau heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van hoogwaardige INFRAprojectdossiers en creatieve oplossingen voor diverse INFRAstudies binnen een straal van 40 km rondom ons kantoor in Roeselare. We werken nauw samen met landschapsarchitecten voor publieke ruimteontwerpen en met architectenbureaus voor moderne bouwprojecten. Ons dynamische team staat voor proactieve samenwerking met opdrachtgevers en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, boordevol nieuwe mogelijkheden en succesverhalen.