Klimaatverandering

We voelen de klimaatverandering vandaag aan den lijve en er wordt in de media over niets anders meer gesproken. Dit jaar al wijzigt de milieuwetgeving in het kader van de Blue Deal om van minimale onttrekking, waterinfiltratie en -hergebruik nog meer de regel te maken bij bemalingen op werven. Halfweg 2023 wordt er dan een serieuze verstrenging van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verwacht met als doel elke druppel die op een verharding valt maximaal ter plaatse te houden. Als bouwheer wordt het een uitdaging qua ruimtelijke invulling om in de toekomst nog een project te kunnen realiseren dat voldoet aan alle voorwaarden om zowel wateroverlast als waterschaarste te vermijden. Door onze opgebouwde expertise bij vergunningsaanvragen, kan INFRAbureau DEMEY onze partners daarbij helpen om al in een vroeg stadium de knelpunten op te lijsten en de mogelijke opties te evalueren. Als men een klimaatneutraal bouwproject nastreeft, is het noodzakelijk dat de ontwerper infrastructuur vanaf het begin mee aan tafel zit.

Als voorbeeld van een Blue Dealproject vermelden we graag onze lopende studie om zoveel mogelijk hemelwater van de daken van de nabijgelegen bedrijvenzone naast diepvriesgroentenbedrijf D’Arta in Ardooie apart op te vangen om te gebruiken in hun productieproces.

1 september 2022

Over ons

INFRAbureau Demey

Ons studiebureau heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van hoogwaardige INFRAprojectdossiers en creatieve oplossingen voor diverse INFRAstudies binnen een straal van 40 km rondom ons kantoor in Roeselare. We werken nauw samen met landschapsarchitecten voor publieke ruimteontwerpen en met architectenbureaus voor moderne bouwprojecten. Ons dynamische team staat voor proactieve samenwerking met opdrachtgevers en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, boordevol nieuwe mogelijkheden en succesverhalen.