AltecHet studiebureau ALTEC wordt in 1964 opgericht door wijlen ir. Robert Den Doncker, voorheen districtsingenieur bij de Provincie. In de Langebrugstraat te Roeselare worden de plannen en de bestekken door een ploeg van 6 personen opgemaakt.

LeenstraatIn 1969 komt ir. Willy Demey het toenmalige team versterken. Nadat hij als 2° zaakvoerder werd aangesteld, verhuizen de intussen 14 medewerkers van het bureau naar de Leenstraat te Roeselare.

In het begin van de jaren ’90 wijzigt de naam van de vennootschap in studiebureau DEMEY en stijgt het personeelsbestand tot 18 à 20 personen. Veel medewerkers houden van de gemoedelijke familiesfeer in onze KMO, want er is weinig verloop.

 

bureau 2013Vanaf 1994 treedt ir. Filip Demey (zoon van) in dienst en slaagt er op relatief korte termijn in om het grootste deel van het takenpakket te informatiseren, wat ongetwijfeld een nieuw elan en positievere uitstraling voor het bedrijf betekent. Daarbij komt nog de verhuis in september 2003 naar een modern uitgerust kantoorgebouw in de Beversesteenweg te Roeselare.

In de afgelopen decennia kende ons studiebureau een gestadige groei van de omzet, maar vooral door het dynamisme en enthousiasme van onze plichtsbewuste medewerkers en de continue samenwerking met onze verschillende opdrachtgevers, zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet.