Lid van Ovio

Nieuws

Na totnutoe uitsluitend studies en uitvoeringen over gemengd en gescheiden regen- en afvalwater te hebben begeleid, zijn we blij te mogen meewerken aan een grootschalige uitbreiding van het warmwaternet in onze thuisstad Roeselare. Samen met studiebureau Ingenium uit Brugge zullen we het centrum voorzien van een groene energiebron. De werken zouden begin 2016 starten.

We zijn getuige van de huwelijksverbintenis van onze Bert en Katia. Met stijl wist hij opnieuw iedereen te verrassen op zijn feest.

Er is een geactualiseerd standaardbestek 250 ter beschikking. Dit betekent opnieuw een volledige evaluatie en update van onze meetstaat-software en beschrijving van administratieve en technische bepalingen in ons bijzonder bestek. Werk aan de winkel!