Lid van Ovio

Nieuws

Het bestek en de plannen van de herinrichting van de stationsomgeving te Roeselare worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Dit mega-project zal in het voorjaar van 2012 starten en circa 3 jaar duren.

Sinds 2 jaar is het verplicht om ook de scheiding van regenwater en afvalwater op privaat domein uit te voeren. Ons afkoppelingsteam heeft het rioleringsstelsel van meer dan 400 woningen, appartementen, bedrijven, handelszaken, scholen ... in kaart gebracht en de particulieren begeleid bij de uitvoering van hun afkoppelingswerken

Wij stellen het project van de doortocht van Hooglede voor aan de bewoners. De herinrichting van de riolering en de wegenis in de Ieperstraat, Marktplaats en Bruggestraat zal in 4 grote fasen worden uitgevoerd. Dit project zal vermoedelijk starten in oktober 2010 en zal zijn afgewerkt tegen 1 juli 2012.