Lid van Ovio

Nieuws

Wij hebben meegewerkt aan een artikel in de Verkeersspecialist over de herinrichting van de Westlaan als groene centrumboulevard. Lees alvast het meinummer (nr. 186) !

We zijn fier te mogen meewerken aan de uitbreiding van het centrum van Waregem. De Zuidboulevard, ontworpen door de Brusselse landschapsarchitect Bas Smets, zal een nieuwe aantrekkingspool worden tussen de Zuiderlaan en het Pand.

In 2011 heeft ons bureau in totaal 57 aanbestedingen van infrastructuurprojecten georganiseerd voor een totaal recordbedrag van 25.928.243,88 EUR. Van de 15 gekende ontwerpers infrastructuur, die in West-Vlaanderen werkzaam zijn, hebben wij 1/5 van de 150 aan studiebureaus toegewezen infrastructuuropdrachten openbaar aanbesteed en dit is tevens het hoogste aantal openbare aanbestedingen per Vlaamse provincie (bron : Bouwkroniek).