1. Dossiers te verkrijgen via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE43 7380 3003 8801.
  2. * = dossier te verkrijgen via e-notification
    ** = digitale meetstaat te verkrijgen via e-notification
    *** = meerdere gunningscriteria of onderhandelingsprocedure of e-tendering, dus geen uitslag
publicatiebericht publicatiebericht
meetstaat meetstaat
uitslag aanbesteding uitslag aanbesteding
DatumUurGEMEENTE
Projectomschrijving
KlasseOpdracht-
gever
Bedrag
(iBTW)
publicatieberichtmeetstaatuitslag aanbesteding
25-06-2020 11u00 INGELMUNSTER
Aanleg nieuwe parking sportcentrum
3 Gemeente * publicatie **  
22-06-2020 11u00 LEDEGEM
Riolerings- en wegeniswerken in de Gullegemsestraat en Tuileboomstraat
5 Gemeente * publicatie **  
23-04-2020 14u00

ROESELARE
Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie, De Zilten, Oude Stadenstraat

4 Stad * publicatie  ** *** 
20-03-2020 10u45

ROESELARE
Herinrichting Brugsesteenweg Roeselare
(vak: Waterdam - Koning Leopold III-laan)

5 AWV * publicatie ** *** 
16-01-2020 15u00 LEDEGEM
Uitrustingswerken bedrijventerrein TOOR
4 WVI * publicatie ** ***